Jump to content

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ

U+2642, ♂
MALE SIGN

[U+2641]
Miscellaneous Symbols
[U+2643]

ꯂꯣꯟ-ꯑꯇꯩꯗ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

ꯈꯨꯗꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

  1. (ꯈꯦꯟꯆꯣꯡꯂꯣꯟ, ꯑꯄꯣꯛꯂꯣꯟ) ꯃꯥꯔꯁ, ꯂꯩꯄꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯊꯄꯤ
  2. (ꯊꯧꯋꯥꯏꯄꯥꯟꯕ) ꯂꯥꯕ, ꯅꯨꯄꯥ
  3. (ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯜ) ꯒ꯭ꯔꯍꯒꯤ ꯙꯥꯇꯨ ꯌꯣꯠ

ꯑꯣꯟꯅ-ꯇꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

[꯲]:

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

ꯊꯄꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
"https://mni.wiktionary.org/w/index.php?title=♂&oldid=7487" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ